Tuesday, August 28, 2018

Norsk Munnharpefestival :: 21.-23. september 2018(english below)*
Norsk Munnharpefestival blir arrangert på Valdres Folkemuseum på Fagernes 21.-23. september 2018. Det blir kurs og seminar, som du kan melde deg på til berik-a@online.no

Det blir også konsertar:
Fredag 21. september 20.00 
Thov Wetterhus og Kjellbjørn Karsrud 

Munnharpevirtuos Thov Wetterhus og levande folkemusikkleksikon Kjellbjørn Karsrud speler konsert saman. Dei vil gje dykk gode historier og drivande spel frå Numedal og Valdres. Konserten går som ein del av Norsk Munnharpefestival.

Inngang: 200/100,- Arrangør er Valdres Folkemusikkarrangement http://www.hilme.no/hilme-aaret-rundt.aspx
Laurdag 22. september 21.00:
Jubileumskonsert i regi av Norsk Munnharpeforum med
Erik Røine, Anders Røine, Nils Røine, Ånon Egeland, Hans Hulbækmo, Hallgrim Berg, Sigurd Brokke og Jon Bugge Mariussen. 

Vel møtt til Fagernes og Norsk Munnharpefestival!

Munnharpefestivalen blir arrangert i samarbeid mellom Norsk Munnharpeforum, Valdres Folkemusikkarrangement, Valdres Folkemusikklag og Valdresmusea.


*English (google translate) –

Norsk Munnharpefestival will be hosted at Valdres Folkemuseum at Fagernes 21-23. September 2018. There will be courses and seminars, which you can sign up to berik-a@online.no

There will also be concerts:
Friday, September 21, 20.00
Thov Wetterhus and Kjellbjørn Karsrud

Munnharpevirtuos Thov Wetterhus and live folk music icon Kjellbjørn Karsrud play concert. They will give dive good stories and driving games from Numedal and Valdres. The concert is part of the Norwegian Munnharp Festival.

Entrance: 200/100, - Organizer is Valdres Folk Music Arrangement http://www.hilme.no/hilme-aaret-rundt.aspx

Laurday September 22 21:00:
Anniversary Concert under the auspices of Norsk Munnharpeforum with
Erik Røine, Anders Røine, Nils Røine, Ånon Egeland, Hans Hulbækmo, Hallgrim Berg, Sigurd Brokke and Jon Bugge Mariussen.

Well attended to the Fagernes and the Norwegian Munnharp Festival!

The Munnharpefestival is organized in collaboration between Norsk Munnharpeforum, Valdres Folk Music Event, Valdres Folkemusiklag and Valdresmusea.

Norsk Munnharpeforum Website

Munnharpa Facebook Group
No comments:

Post a Comment