Tuesday, September 18, 2018

Festival Jiná Dimenze • Brumle Festival
OCT13

Festival Jiná Dimenze 2018

Public
 · Hosted by Brumle

(english below*)

1.ročník unikátního festivalu o brumlích pro brumlisty a všechny dobré lidi.
=====================
FJD18 - festival brumle
=====================
První část - edukativní blok
-------------------------------------
Úvod
Přednáška Petra Jasinčuka o brumlích
Přestávka
Přednáška Aldany Duoraan + workshop
Přestávka
Muzikoterapeutický vstup Evy Motyčkové s praktickou ukázkou
Přestávka - velká
openMIC – (prostor pro začínající hráče) zde je možno se přihlásit přes info@brumle.cz (heslo openMic), prostor 5min/os. Možnost 10 slotů. K dispozici profesionální vybavení včetně mikrofonu (se stojanem).
Přestávka - velká
-----------------------------------
Druhý blok - koncerty brumlistů a brumlistek
-----------------------------------
Aldana Duoraan - jakutský khomus
Bratři Vankové
Trolíla a Jugo
Ivo Charitonov a spol.
Brumlista a projekt Nigunatica
------------------------------------
Doprovodné programy
------------------------------------
Catering paní Miriam
Pivovar Antoš
(((v jednání vegetariánské bistro)))

Prodejní stánek brumlařů Šešulků (hlavní sponzor)
(((Prodejní výstava obrazů Lucie Mösser)))

//// Pokud máte zájem participovat na FJD18, neváhejte nás kontaktovat na info@brumle.cz 

*** V průběhu měsíce se bude program dále vylepšovat. Díky za schovívavost. Brumlista

========
Sponzoři
========
Hudební Klub Dimenze, Studio Dimenze, Šešulka - brumlař, Radio Relax....
Chetě být dalším sponzorem? Napište na info@brumle.cz


================================================================
* ENGLISH (google translate) ----------------------------------

1st year of the unique festival of bubbles for brumblers and all good people.
=====================
FJD18 - festival rumble
=====================
First part - educational block
-------------------------------------
Introduction
Petra Jasinčuk's lecture on the bubbles
Break
Lecture by Aldana Duoraan + workshop
Break
Eva Motyčková's music therapy entrance with practical demonstration
Break - big
openMIC - (room for novice players) can be logged in here via info@brumle.cz (password openMic), space 5min / os. Possibility of 10 slots. Professional equipment including microphone (with stand) available.
Break - big
-----------------------------------
Second block - concerts of brumblers and brumlistek
-----------------------------------
Aldana Duoraan - Jakut Khomus
Brothers Vanková
Trolley and Jugo
Ivo Charitonov et al.
Brumlista and the Nigunatica project
------------------------------------
Accompanying programs
------------------------------------
Catering to Mrs. Miriam
Antoš brewery
(((in vegetarian bistro)))

Sales stand of the Šešulků brumlařů (main sponsor)
(((Lucie Mösser Sales Show)))

//// If you are interested in participating in FJD18, please do not hesitate to contact us at info@brumle.cz

*** During the month, the program will be further improved. Thanks for the condolences. Brumlista

========
Sponsors
========
Music Club Dimension, Studio Dimenze, Šešulka - brumlař, Radio Relax ....
Do you want to be another sponsor? Write to info@brumle.cz


Festival Jiná Dimenze | jina-dimenze.cz
About
Oficiální skupina portálu brumle.cz a místo pro výměny znalostí, dovedností a názorů. Pokud máte rádi brumle, pak jste zde vítáni ;)
The official brumle.cz portal site and the place for the exchange of knowledge, skills and opinions. If you like the brumble, then you are welcome here;)


Festival Jiná Dimenze | jina-dimenze.cz

Brumle - Facebook

No comments:

Post a Comment